Organisatieontwikkeling

Kwaliteit van professionele zorg aan cliënten is het directe resultaat van de kwaliteit van werken en samenwerken van medewerkers en familie

Complexe Zorgvragen
Vastgelopen cliënten en complexe zorgprocessen vragen om directe actie en kunnen de start zijn van een breed verandertraject binnen uw organisatie. Ik benader beide vanuit een systeemgerichte blik. Beeldvorming en Beeldcoaching richten zich daarbij op de cliënt en de direct betrokkenen.
KijkOmkering ‘benut’ complexe zorgvragen om de gevonden inzichten te vertalen en in te bedden in het systeem van de organisatie met als doel kwaliteitsverbetering en effectievere zorg.

Contact

Samenwerkingsvragen
Samenwerkingsvragen binnen organisaties, tussen organisaties of met familie en verwanten van de cliënt.
Contact

Leidinggevend Coachen
Deze tijd vraagt erom dat de regie bij de cliënt zelf ligt of zo dicht mogelijk bij de cliënt en zijn netwerk. Dat vraagt een andere manier van leidinggeven. Leidinggevend coachen is hierop gericht.. Meer over Leidinggevend Coachen….

Contact