Opleiding ‘Relationeel Coachen’

Goed contact is de weerspiegeling van hoe u over de ander denkt.

OPLEIDING “Relationeel coachen”

Leiden en begeleiden in de Zorg en Speciaal onderwijs vanuit een relationele visie.

 

In 8 bijeenkomsten leert u wat het betekent om vanuit een relationele visie op zorg te leiden en te begeleiden. U leert vanuit uw eigen positie het team te leiden en begeleiden door het leggen van echt goed contact. U leert nog beter aan te sluiten bij teams, individuen, cliënten en verwanten door anders te kijken en denken, specifiek te luisteren en andere vragen te stellen.

De opleiding richt zich specifiek op de rollen en functies van leidinggevende, gedragskundige en persoonlijk begeleider. U bent als u een van deze functies vervult een bepalende factor in het systeem als het gaat om stijl, sfeer en visie.

In de eerste bijeenkomsten wordt de algemene basis gelegd van Relationeel Coachen. Vervolgens wordt er meer en meer aangesloten op uw eigen verdiepingsvraag.

 

 

COACHING IN ZORG EN ONDERWIJS

De relationele visie op zorg en onderwijs gaat ervanuit dat de kwaliteit van de interacties in het hele systeem de kwaliteit van zorg bepaalt. Feitelijk geeft u dáar vanuit uw positie vorm aan. U bent voortdurend bezig om op alle lagen van uw beïnvloedingsgebied permanent de kwaliteit van interacties te verbeteren.

U doet dit niet door te zeggen hoe het moet, maar door te doen. Medewerkers volgen u niet door wat u zegt, maar vooral door wat u doet. Dit vraagt van u als eerste een attitude van permanent leren. Iedereen staat blijvend in de leerstand en u bent de eerste die daarin voorgaat. Niet vanuit zwakte maar vanuit kracht. Verantwoordelijkheid nemen voor uw eigen leerproces.

Er is een opleiding Relationeel coachen speciaal voor leidinggevenden, voor gedragskundigen en voor persoonlijk begeleiders.

Het is mogelijk om bij de start van het traject een 0-meting te doen van uw huidige vermogen om vanuit deze visie te werken. Daartoe wordt vooraf aan de hand van een video-opname een feitelijke analyse gemaakt van uw interventies en er wordt met u samen naar deze opname teruggekeken waarin we de uitkomst van de 0-meting toelichten en met u kijken naar wat u zelf ziet als uw kracht.

De training Relationeel Coachen voor Leidinggevenden in de Zorg kan ook inCompany of individueel worden gegeven.

 

inCompany

Het is een krachtig opleidingsmodel gebleken om met twee of drie functies inCompany deze opleiding te doen. Dit werkmodel is heel effectief als er een verdiepingsslag van samenwerking wordt gewenst.

Interesse in de training Relationeel coachen? Neem contact op!

Bart Faber Systeemtherapeut Coach Trainer
Praktisch: Relationeel coachen
Doelgroep: Leidinggevenden, gedragskundigen, Intern begeleiders/ Persoonlijk begeleiders
Duur: Maandelijks, 8 dagdelen
Locatie: Leiden
Kosten: 1680,-
Leervormen: Individueel
Koppel-coaching (gedragskundige en manager)
Driehoek-Coaching (gedragskundige, Leidinggevende, Persoonlijk begeleider)
Incompany