voor Organisaties

‘Er is niemand die niet wil!’
Maar als je niet meer ziet hoe het verder moet of als er geen gezamenlijkheid is wat dan?

Organisaties in met name de Zorg en het Onderwijs kunnen mij benaderen voor complexe vragen rond leerlingen en cliënten. Dit kan rechtstreeks. Ik word daartoe ook ingezet door het Centrum voor Consultatie en Expertise.

 

Werkwijze

Tijdens de intake wordt aan de hand van de vraag een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld.

De nadruk kan liggen op verdiepende beeldvorming van de cliënt of leerling. Ook vragen die gaan over de samenwerking binnen teams of tussen teams, organisaties en verwanten zijn aanleidingen voor een traject.

Als systeemtherapeut kijk ik naar de vraag van de cliënt of leerling en wat dit betekent voor de mensen daaromheen om daarop te kunnen aansluiten. Samen wordt gezocht naar betere antwoorden op de vragen waar men tegenop loopt.

Voor professionaliseringstrajecten verwijs ik u naar de pagina Coaching of de opleiding Beeldcoaching of Relationeel Coachen.

Graag direct contact? Bel of mail gerust!

Bart Faber Systeemtherapeut Coach Trainer