systeem vragen

Een mens op zich bestaat niet. We leven in een netwerk van relaties.

Systeem vragen

Wil je iemand begrijpen dan zal je hem moeten begrijpen in de sociale context waarin hij leeft en waarin hij is opgegroeid. Mensen leven in verschillende omgevingen zoals werk, privé, familie, enz. Iedere omgeving heeft -met de verschillende mensen- zijn eigen verwachtingen, wensen, gewoontes, enz. Wij gedragen ons meestal per situatie anders. We zijn meesters in het ons aanpassen aan onze omgeving. Dit is ook afhankelijk van ons vermogen om ons aan te passen. Waar sprake is van complexe zorgvragen is het vaak zinvol om deze vragen te zien in de context van de sociale omgeving(-en) waarin iemand leeft en is opgegroeid.

 

Werkwijze

 

Na het kennismakingsgesprek ga ik op grond van de vraag met de verschillende betrokkenen in gesprek. Ik probeer ‘het te snappen’ zeg ik meestal. Daar bedoel ik mee dat ik vanuit de soms zeer verschillende leefwerelden van de cliënt (zoals bv. zijn woonsituatie, familie, werk, school ) probeer te begrijpen waarom het gaat zoals het gaat. Ik wil zonder enig oordeel snappen hoe ieder kijkt, hoe men denkt, welke goede ideeën er zijn. Weet men dit van elkaar? enz. enz.

Na deze fase geef ik een advies op grond van wat er speelt in de samenhang van de cliënt met zijn vaardigheden en de verschillende leefwerelden waarin hij functioneert en is opgegroeid.

Op grond van het advies bespreken we hoe we verder gaan.

Graag direct contact? Bel of mail gerust!

 

Voor professionals die zich verder willen trainen in systeemdenken verwijs ik u naar de pagina Coaching of de opleidingen Beeldcoaching (basis), Beeldvorming (verdieping) of Relationeel Coachen.

Bart Faber Systeemtherapeut Coach Trainer