Leidinggevend Coachen

De kracht van feed back en het stellen van de juiste vragen.

 

Voor wie

Of het nu gaat om managers, gedragskundigen, consulenten, case-managers, voorzitters of projectleiders, voor iedere professional in de zorg die leiding geeft aan veranderprocessen geldt dat het geven van de goede feed back en het stellen van de juiste vragen leidt tot een samenwerkingsklimaat die effectief en motivatie bevorderend is. Iedereen weet dit natuurlijk al, alleen onderzoek wijst uit dat dit in de praktijk maar nauwelijks gebeurt.

 

Praktijk gericht

Leidinggevend Coachen[1] is erop gericht om deze inzichten in praktijk te brengen. Daarbij sluiten we aan op uw feitelijke kwaliteiten en vergroten we datgene waar u al goed in bent en waar uzelf beter in wilt worden. U krijgt uitleg over de basisvaardigheden en u leert de inzichten zich eigen maken. U leert welke vragen effectief zijn en wat voor soort feedback werkt.

Deze benaderingswijze gaat verder dan het aanleren van truckjes. Het gaat om een fundamenteel andere manier van werken. U leert gaande weg wat het betekent als u leert te leiden door te luisteren, vragen te stellen en de waardering te geven die authentiek is.

 

Opzet & Resultaat

De training kan individueel, in groepsverband en/of in company opgezet worden. Een traject Leidinggeven Coachend is een 2-jarige training van 10 bijeenkomsten per jaar. De trainingen in groepsverband zijn een afwisseling van plenaire bijeenkomsten en individuele sessies.

Een 0-meting en een tussen-meting met behulp van videoregistratie en formele meting van uw interventies, geven een concreet beeld van uw kwaliteiten en de ontwikkeling daarvan gaande de training.

Na het eerste jaar bent u vertrouwd met de basisprincipes die in recent onderzoek over feed back en kwaliteit bekend is. U merkt dat u veel meer mogelijkheden heeft om de mensen aan wie u leiding geeft te motiveren en te stimuleren om zelf actief mee te denken en te handelen. Na het tweede jaar merkt u dat medewerkers veel actiever bij het werk betrokken zijn en u weet wat uw eigen bijdrage hierin is en wat u moet doen om uw eigen ontwikkelingsproces verder te stimuleren.

 

Programma

Gestart wordt met een kennismakingsgesprek. Centraal staat de vraag of en zo ja, welke thema’s voor u belangrijk zijn en er is een verdere toelichting op de werkwijze. In de vervolg bijeenkomsten wordt door gebouwd op de stapsgewijs gepresenteerde kennis en de vertaling daarvan naar de praktijk.

De bijeenkomsten hebben een werkplaats karakter. Er wordt doorgebouwd op de initiatieven, experimenten en activiteiten die de deelnemers tussen de bijeenkomsten hebben uitgevoerd.

(video-)Beeldcoaching is een van de belangrijkste middelen voor overdracht en kennisontwikkeling.

 

Inschrijving & kosten

U kunt zich inschrijven door een mail te sturen met uw contact gegevens naar info@bartfaber.nl

De kosten voor een individueel traject zijn € 2000,- (1ste jaar) In company traject op aanvraag.

Meer info: Bart Faber: info@bartfaber.nl   T 06 543 61 650

_____________

[1] Leidinggeven Coachen is gebaseerd op het promotieonderzoek van dr. Lia Voerman en verder ontwikkeld tot Didactisch Coachen door haar en Frans Faber van V&Fonderwijsconsult. Wij werken samen binnen het speciaal onderwijs en hebben de vertaalslag gemaakt van Leidinggevend Coachen voor Zorgorganisaties.
 
 
 
‘Iedereen weet dit natuurlijk al, alleen onderzoek wijst uit dat dit in de praktijk maar nauwelijks gebeurt.’

Deze benaderingswijze gaat verder dan het aanleren van trucjes.’