KijkOmkering

De kwaliteit van het contact bepaald de kwaliteit van zorg en onderwijs

KijkOmkering

Wat is het?

  • een opleidings- of coachingstraject
  • gericht op verbetering van de kwaliteit van zorg
  • via verdieping en verbetering van de onderlinge samenwerking binnen zorgorganisaties
  • een actieve manier van samen verkennen en veranderen: al doende leert men!

 

Startpunt van KijkOmkering is de dagelijkse zorgpraktijk.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • samenwerkingsvragen binnen een team
  • een vastgelopen situatie rond cliënt met moeilijk verstaanbaar gedrag
  • een wens tot persoonlijke ontwikkeling van een leidinggevende of gedragskundige
  • problemen bij aansturing of coaching van medewerkers

We sluiten aan bij bestaande (overleg-) structuren binnen de organisatie. Gezamenlijk met u verkennen we, met behulp van o.a. videobeelden, actuele dagelijkse situaties. We onderzoeken welke kennis, vaardigheden, attitudes en persoonlijke stijlen de samenwerking beïnvloeden. Het maakt hierbij niet uit wie in beeld gebracht worden: cliënten, professionals, of familieleden. Ieder individu heeft in de dagelijkse zorgsituatie(s) een eigen plaats en rol. We werken altijd oplossingsgericht: de focus op het doel, de wensen tot verbetering en de stappen die daartoe leiden.

KijkOmkering is gebaseerd op onze visie: centraal hierin staat de kwaliteit van het contact. Kwaliteit van zorg wordt bepaald door de kwaliteit van alle interacties: van de cliënt tot de directeur. Ieder mens is actief onderdeel van het systeem waarin hij functioneert. Ieder mens heeft invloed op de interactiepatronen. Door het leren zien, onderzoeken en veranderen van eigen, persoonlijke rollen en patronen, kan iedereen vanuit zijn eigen sterke kanten (leren) meewerken aan effectieve vormen van samenwerking.

KijkOmkering is door Carmen van Bussel en Bart Faber ontwikkeld in de praktijk: tijdens complexe, vastgelopen zorgsituaties.

 

Interesse in KijkOmkering als opleiding- of coachingstraject? Neem contact op!

Bart Faber Systeemtherapeut Coach Trainer