Opleiding ‘Beeldcoaching 2’ (verdieping)

Mensen leven in de droom van hun eigen werkelijkheid.

OPLEIDING “BEELDCOACHING 2” (verdieping)

Voor professionals in zorg & speciaal Onderwijs. Opleiding Beeldcoaching of ruime ervaring met (video-beeld) coaching vereist.

 

Eenjarige  opleiding ‘Beeldcoaching 2’ (verdieping) die bestaat uit 10 dagdelen. U leert de dynamiek achter Beeldcoaching hanteren door op meer manieren te coachen dan alleen met videobeelden.

In de verdiepende opleiding Beeldcoaching gaat het om het doorbreken van onderliggende vastgeroeste beelden van mensen over elkaar. Mensen leven in een onderliggend geheel van oude beelden en relaties die elkaar onbewust in stand houden en belemmerend kunnen zijn. De conflicten en verstarring die daardoor ontstaan, tonen zich als problemen en gebrek aan samenwerking en enthousiasme.

De dynamiek daarvan herkennen en doorzien begint bij ervarend leren kijken en daarin uw eigen dynamiek leren herkennen.

 

INHOUD OPLEIDING “BEELDCOACHING 2” (VERDIEPING)

De opleiding is een mix van denken, ervaren en toepassen. Het model ‘Liefde en angst’ wordt toegelicht en dient als basis van dit verdiepingstraject.

Via o.a. speciale vormen van interviews (bv. stripverhaal, oplossingsgericht), focussen, voice dialogue, (familie-)opstellingen leert u de onderliggende dynamiek begrijpen en het beïnvloeden van niet-effectieve overtuigingen in relaties tot cliënten, collega’s en verwanten. In essentie gaat het om het loslaten van denkbeelden. Van stappen uit de dynamiek van angst in de dynamiek van liefde.

Van de deelnemers wordt gevraagd dat zij oordeel loos contact kunnen maken en vanuit mededogen richting, ruimte en sturing kunnen geven aan veranderingsprocessen. Door allerlei verschillende werkvormen toe te passen wordt dit abstracte proces zichtbaar en ervaren.

Interesse in de verdiepende opleiding Beeldcoaching? Neem contact op!

 

Praktisch: Beeldcoaching-2
Doelgroep Gedragskundigen, Coaches
Duur 1 jaar, 10 dagdelen
Locatie Leiden
Trainer Bart Faber
Kosten 2100,-