Beeldcoaching & KijkOmkering

Beeldcoaching is een proces waarin (vaak met behulp van video) met de direct betrokkenen rond clienten onderzocht wordt welke beelden de verschillende betrokkenen van de client hebben. Gezocht wordt naar de gezamenlijke ideeen en inzichten die echt behulpzaam zijn om clienten beter te begrijpen.

In de (gehandicapten-)Zorg wordt naast diagnostiek vaak ook gesproken over beeldvorming. Beeldvorming lijkt de laatste jaren meer een variant op diagnostiek te worden. Het enige verschil is dat men probeert vast te stellen wat het gedifferentieerde functioneringsprofiel is van clienten.

Beeldcoaching bouwt door of gaat vooraf aan diagnostiek en beeldvorming. Bij Beeldcoaching gaat het om, zoals het woord ook zegt, het coachen van de beelden die direct betrokkenen van clienten hebben. Er wordt gezamenlijk gezocht naar de verschillende inzichten die ieder heeft. Welk inzichten werken en welke belemmeren.

In de uitwisseling en coaching van die beelden groeit een gezamenlijke taal en inzicht over de client. Dit levert een betere afstemming met de client op, met als resultaat dat de client zich veiliger en meer begrepen voelt en er weer ruimte komt voor ontwikkeling. Beeldcoaching kan ook specifiek worden ingezet voor ondersteuning van medewerkers die vastlopen op bepaalde clienten.
Beeldcoaches zijn specifiek opgeleid.

Bij KijkOmkering wordt niet alleen gekeken naar de client. KijkOmkering is een systeemgerichte benadering van zorg. Gekeken en onderzocht wordt hoe in de gelaagdheid van de organisatie het zorgproces georganiseerd is en hoe professionals effectief op elkaar aansluiten.
KijkOmkering is een mudulaire ondersteuning van beeldcoaching, coaching van begeleiders, coordinerend begeleiders, managers en gedragskundigen. Centraal staat de kwaliteit van interactie in het hele systeem rond de client of clienten.
Meer over KijkOmkering….