Coaching, Supervisie, begeleiding en therapie

Voor professionals in de Zorg.

Coaching en supervisie voor gedragskundigen en managers.

  • Individueel of in kleine groepen.
  • Koppel coaching. Hierbij gaat het om het koppel gedragskundige en manager die samenwerkt binnen hetzelfde cluster.
  • Bij Systeem Coaching wordt in de gelaagdheid van de organisatie een coaching traject opgestart van professionals die verbonden zijn aan dezelfde cliënt of opdracht.

Contact

 

Voor particulieren.

Als u vastloopt privé of in uw werk. Als u langduriger begeleiding wenst of als u een verdiepingsslag wilt maken voor uzelf of samen.

Contact